“Een goed ontwerp

  is de basis van een mooie tuin.”

Over ons

Pim-Pieter Goossens is PP Tuinservice in 2010 gestart met een grote voorliefde heeft voor tuinen en alles wat daar mee te maken heeft. PP Tuinservice is dan
ook een professioneel hoveniersbedrijf met de insteek u te laten genieten van
uw tuin. 

Om een tuin goed te kunnen ontwerpen, aanleggen en onderhouden is vakkennis vereist. Deze vakkennis is opgedaan tijdens de 4-jarige hoveniersopleiding 
op het Helicon in Nijmegen. Nog steeds is PP Tuinservice bezig met het optimaliseren van deze kennis door middel van het volgen van cursussen, bezoeken van tuinbeurzen, lezen van boeken en tijdschriften, zelfstudie etc.

Op basis van deze vakkennis worden adviezen gegeven die geheel gericht zijn
op uw persoonlijke wensen met aansluitend een efficiënte en degelijke uitvoering.